Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Cztery praktyki dydaktyczne

Współczesny świat wymaga od młodego człowieka coraz to nowych umiejętności, sprawności oraz postaw. Te wymagania dotyczą też bezpośrednio szkoły. Jej zadaniem jest bowiem przygotowanie uczniów i uczennice do wejścia w dorosłe życie w zmieniającym się, coraz bardziej nieprzewidywalnym świecie. Ważne jest więc, by w pracy dydaktycznej nauczyciele i nauczycielki nie tylko skupiali się na nauczanych treściach, ale też szczególną uwagę przywiązywali do kształtowania wśród uczniów kompetencji proinnowacyjnych, takich jak: współpraca, liderstwo, samodzielność myślenia, rozwiązywanie problemów czy zarządzanie sobą.

Praca nad rozwojem uczniowskich kompetencji, to przede wszystkim proponowanie uczniom takich form pracy, które sprzyjają ich aktywności, ciekawości poznawczej, samodzielności i zaangażowaniu w proces uczenia się. Pierwszą podstawową zasadą jest takie podejście do procesu uczenia się – nauczania, w ramach którego aktywność uczniów podczas lekcji przewyższa aktywność nauczyciela.

Działaniem sprzyjającym tworzeniu sytuacji wspierających rozwój kompetencji proinnowacyjnych może być wykorzystanie w codziennej pracy z uczniami czterech wartościowych praktyk dydaktycznych. 

INFORMACJA ZWROTNA

ZADAWANIE PYTAŃ

PRACA W GRUPACH LUB PARACH

PRACA Z BŁĘDEM