Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej

lider konsorcjum
Największa edukacyjna organizacja pozarządowa w Polsce. Przy jej wsparciu nauczycielki i nauczyciele wprowadzają do szkoły metody nauczania i tematy, dzięki którym uczennice i uczniowie angażują się w swoją edukację i lepiej radzą sobie z wyzwaniami współczesnego świata. CEO prowadzi programy, które rozwijają wiarę we własne możliwości, otwartość oraz krytyczne myślenie, uczą współpracy i odpowiedzialności, zachęcają do zaangażowania w życie publiczne i działania na rzecz innych. Organizacja opiera proponowane rozwiązania na ponad 25-letnim doświadczeniu, wiedzy eksperckiej i współpracy z praktykami. Z jej wsparcia korzysta około 20 tysięcy nauczycielek i nauczycieli oraz dyrekcje kilku tysięcy szkół z całej Polski.
Stowarzyszenie "WIS" w Radowie Małym

Stowarzyszenie „WIS” Wolne Inicjatywy Społeczne

partner konsorcjum
Stowarzyszenie powstało w 2007 roku i działa jako edukacyjne przedsiębiorstwo społeczne przy szkole podstawowej w Radowie Małym. Jest zrzeszeniem osób, zawiązanym dla wspierania zmian w oświacie na terenie gminy Radowo Małe, województwa zachodniopomorskiego i kraju, które ma na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego i nowoczesnej gospodarki Polski poprzez budowanie wszechstronnego rozwoju każdego dziecka. Ważnym kierunkiem naszej pracy jest kształcenie kompetencji proinnowacyjnych, tworzymy więc pracownie tematyczne służące ich nabywaniu przez uczniów szkoły w Radowie Małym.

Szkoła Edukacji Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego

partner konsorcjum
Prowadzona przez Fundację Dobrej Edukacji. SE to pierwsze w Polsce studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli, które odbywają się w trybie dziennym, a ich integralną część stanowią zajęcia praktyczne w szkołach. Jednym z kluczowych elementów kształcenia przyszłych nauczycieli w SE jest zastosowanie metody tutoringu – indywidualnego wsparcia każdego studenta przez doświadczonego nauczyciela praktyka w oparciu o wypracowane w SE Nauczycielskie Standardy Rozwoju.

Deloitte Polska

podmiot wspierający konsorcjum
Jedna z wiodących firm doradczych światowej klasy świadczącą profesjonalne usługi w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, prawnego, doradztwa strategicznego i technologicznego, a także ryzyka korporacyjnego czy doradztwa w zakresie zarządzania i finansów.

Fundacja Zwolnieni z Teorii

podmiot wspierający konsorcjum
Organizator ogólnopolskiej olimpiady z projektów społecznych. Powstała w 2014 roku, by dać każdemu młodemu człowiekowi możliwość tworzenia własnych projektów społecznych i nabywania kompetencji przyszłości, takich jak: współpraca, rozwiązywanie problemów czy krytyczne myślenie. W ramach działań Fundacji Zwolnieni z Teorii własny projekt społeczny zaczęło już 55 tysięcy nastolatków z całej Polski.