Szkoła dla innowatora - to trzyletni projekt pilotażowy prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w konsorcjum ze Stowarzyszeniem WIS z Radowa Małego, Szkołą Edukacji Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, Deloitte oraz Zwolnionymi z Teorii. Inicjatorami projektu są Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W projekcie weźmie udział 20 szkół - w każdej z nich będziemy pracowali z jedną siódmą klasą oraz jej nauczycielami i dyrekcją. Wsparcie otrzymane w projekcie pozwoli przeprowadzić z uczniami intensywny program rozwijający kompetencje proinnowacyjne. Sprawdzone rozwiązania będą stopniowo rozszerzane na kolejne klasy. Działania w szkołach będą trwały od lutego 2020 roku do lutego 2022.

AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA

Rekrutacja do programu jest otwarta. Kluczowym kryterium wyboru jest motywacja i gotowość społeczności szkolnej do udziału w projekcie i wprowadzenia zmiany w swojej szkole. Istotna jest dla nas zarówno motywacja dyrekcji i nauczycieli, zainteresowanie uczniów i zgoda rodziców. Ważnym kryterium wyboru, będzie zróżnicowanie szkół.
Chcemy żeby w projekcie udział wzięły szkoły małe i duże, szkoły wiejskie, szkoły z małych i z dużych miast.
W sumie do Szkoły dla innowatora zaprosimy 20 placówek.
I etap rekrutacji (wypełnianie formularza zgłoszeniowego) do projektu ruszył 3 grudnia i będzie trwać do 13 grudnia.

Zostaw swój e-mail. Powiadomimy Cię o starcie rekrutacji.

REALIZATORZY

LIDER PROJEKTU
PARTNERZY

Inicjatorami projektu są Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej