Szkoła dla innowatora - to trzyletni projekt pilotażowy prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w konsorcjum ze Stowarzyszeniem WIS z Radowa Małego, Szkołą Edukacji Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu Deloitte oraz Zwolnieni z Teorii. Inicjatorami projektu są Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W projekcie weźmie udział 20 szkół - w każdej z nich będziemy pracowali z jedną siódmą klasą oraz jej nauczycielami i dyrekcją. Wsparcie otrzymane w projekcie pozwoli przeprowadzić z uczniami intensywny program rozwijający kompetencje proinnowacyjne. Sprawdzone rozwiązania będą stopniowo rozszerzane na kolejne klasy. Działania w szkołach będą trwały od lutego 2020 roku do lutego 2022.

AKTUALNOŚCI

REKRUTACJA

Rekrutacja, która rozpoczęła się 3 grudnia 2019 roku, składała się z kilku etapów. W pierwszym etapie szkoły zgłaszały się poprzez wypełnienie formularza online. Zgłoszenia były następnie weryfikowane pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz oceniane niezależnie przez dwóch ekspertów. W ten sposób z 402 zgłoszeń, wyłoniono 373 spełniające wymogi formalne, a następnie na podstawie sumy ocen ekspertów wybrano 67 szkół, które przeszły do drugiego etapu.

W ramach drugiego etapu przeprowadzono rozmowy z dyrektorami i dyrektorkami oraz wybranymi nauczycielami i nauczycielkami. Rozmowy miały na celu poznanie ich motywacji do udziału w projekcie oraz wizję danej szkoły jako przyszłej “szkoły dla innowatora”. Wybierając 20 szkół, które znalazły się na ostatecznej liście, kierowano się przebiegiem tych rozmów. Uwzględniono także konieczność zapewnienia zróżnicowania szkół według województwa, liczby uczniów, wielkości miejscowości i doświadczenia.

Dziękujemy wszystkim, którzy przesłali do nas swoje zgłoszenia. Wpłynęło bardzo dużo naprawdę wyjątkowych i przemyślanych aplikacji. Wybór 20 szkół był ogromnie trudny i uwarunkowany w części również koniecznością zapewnienia odpowiedniego zróżnicowania wybranych szkół.

Zarówno jako CEO, jak i konsorcjum realizujące projekt Szkoła dla innowatora, będziemy się starali zaproponować pozostałym szkołom, szczególnie tym, które przeszły do II etapu, różne formy współpracy i wsparcia, także poza projektem.

Wyniki rekrutacji do Szkoły dla Innowatora:
Zapoznaj się z dokumentami projektu:

Zapisz się na newsletter Szkoły dla innowatora.

REALIZATORZY

LIDER PROJEKTU
PARTNERZY
PROJEKT WSPIERAJĄ

Inicjatorami projektu są Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej