Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami przedstawiającymi dydaktykę rozwoju kompetencji proinnowacyjnych u uczniów i uczennic.

Dydaktyka rozwoju kompetencji proinnowacyjnych

Agnieszka Arkusińska, Kinga Białek, Magdalena Bogusławska, Bernadetta Czerkawska, Oktawia Gorzeńska, Karolina Janeczek, Michał Lisicki, Dorota Pintal, Laura Piotrowska, Małgorzata Skura, Małgorzata Stodulna, Janina Stojak, Magdalena Swat-Pawlicka, Jędrzej Witkowski (red.)

Jak rozwijać kompetencję współpracy w szkole?

Agnieszka Arkusińska i Magdalena Bogusławska

Jak rozwijać kompetencje liderstwa w szkole

Michał Lisicki i Małgorzata Skura

Diagnoza poziomu kompetencji proinnowacyjnych uczniów

Kinga Białek,
Magdalena Swat-Pawlicka,
Szkoła Edukacji PAFW i UW