Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami przedstawiającymi dydaktykę rozwoju kompetencji proinnowacyjnych u uczniów i uczennic.

Dydaktyka rozwoju kompetencji proinnowacyjnych

Redakcja merytoryczna: dr Jędrzej Witkowski

Jak rozwijać kompetencję współpracy w szkole?

Agnieszka Arkusińska i Magdalena Bogusławska