Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wycieczki

W roku szkolnym 2020/2021 wsparcie w projekcie zostaną objęci również uczniowie zgłoszonej do projektu klasy VII. Czekają na nich spotkania w szkole z wynalazcami i przedstawicielami innowacyjnych firm, którzy opowiedzą o swojej pracy i nowatorskich rozwiązaniach, jakie wykorzystują. Będzie to dla uczennic i uczniów zarówno okazja do poznania świata innowacyjnych zawodów, jak i źródło refleksji na temat własnych zainteresowań zawodowych. Uczniowie i uczennice klasy VII będą mieli także okazję odwiedzić innowacyjne przedsiębiorstwa, przyjrzeć się z bliska jak funkcjonują i nad czym pracują. Oprócz tych atrakcji odbędzie się dwudniowa wycieczka dla klasy siódmej, obejmująca wizyty w ciekawych miejscach oraz warsztaty edukacyjne.

 

Posłuchaj co przygotowaliśmy dla uczniów w projekcie Szkoła dla innowatora