Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kontakt

Koordynatorka obszaru 1
Ewa Jajszczyk-Rowińska

ewa.jajszczyk-rowinska(at)ceo.org.pl

Koordynator obszaru 2
Artur Krupiński

artur.krupinski(at)ceo.org.pl 

Koordynatorka obszaru 3
Karolina Janeczek
karolina.janeczek(at)ceo.org.pl

Koordynatorka obszaru 4
Katarzyna Dmitruk

katarzyna.dmitruk(at)ceo.org.pl

Koordynatorka obszaru 5
Paulina Chrostowska

paulina.chrostowska(at)ceo.org.pl

Koordynatorka ds. komunikacji i promocji

Małgorzata Król
malgorzata.krol(at)ceo.org.pl

Dyrektorka Programowa
Małgorzata Stodulna

malgorzata.stodulna(at)ceo.org.pl

Ekspertka merytoryczna
Magdalena Bogusławska

magdalena.boguslawska(at)ceo.org.pl

Biuro projektu
Noakowskiego 10/1, Warszawa
szkoladlainnowatora(at)ceo.org.pl