Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Rearanżacja szkoły

Jeśli głównym celem programu pilotażowego Szkoła dla innowatora jest rozwijanie innowacyjnego myślenia i działania, warto zastanowić się, jak zmiany w przestrzeni edukacyjnej szkoły mogą w tym pomóc. Można tu mówić o pozytywnym wpływie dwojakiego rodzaju po pierwsze przestrzeń klasy, pracowni przedmiotowej, a nawet korytarza, holu czy szkolnego ogrodu może sprzyjać innowacjom edukacyjnym po stronie nauczycieli/lek oraz uczennic i uczniów. Po drugie sam proces wprowadzania zmian można potraktować jako swego rodzaju „poligon doświadczalny”, wyjątkową okazję do ćwiczenia kompetencji niezbędnych do innowacyjnego i kreatywnego działania.


Od lat na całym świecie prowadzone są liczne studia badawcze nad znaczeniem przestrzeni dla poziomu innowacyjności różnych instytucji. Poszukiwania najlepszych rozwiązań finansowane są często przez największe korporacje, działające 

w obszarze nowych technologii, takie jak Google, Microsoft czy Facebook, dla których ten wymiar funkcjonowania pracowników ma kluczowe znaczenie. Wystarczy sprawdzić, jak wygląda siedem biur znanych światowych marek, by się przekonać, jaką wagę przykłada się tu do funkcjonalności, komfortu, elastyczności, ale także estetyki miejsca do wspólnej kreatywnej pracy (7 Creative Office Spaces Designed to Spark Innovation).
Z nowatorskich rozwiązań przestrzennych słyną start-upy, które, choć często zaczynają swoją działalność w garażach lub kawiarniach, gdy przechodzą na kolejny etap rozwoju, dbają o elastyczność rozwiązań biurowych, miejsca wspólne, wygodne i mobilne meble oraz strefy wyciszenia i relaksu.


Twórcy projektów budynków i wnętrz biurowych odwołują się do różnych dziedzin nauki: ergonomii, psychologii społecznej, a nawet neurologii, a nie tylko intuicji i przypominają, że wiele wynalazków i przełomowych rozwiązań powstaje poza biurkiem, w przestrzeniach pośrednich, w miejscach do wspólnego spożywania posiłków i nieformalnych spotkań.


Dyrektor/dyrektorka oraz nauczyciele i nauczycielki, przy wsparciu eksperta-praktyka, opracują plan doposażenia i rearanżacji przestrzeni szkolnej, w taki sposób by sprzyjała ona rozwojowi kompetencji proinnowacyjnych uczniów i uczennic. Możliwe będzie dofinansowanie prac i zakupów, przyczyniających się do zmiany kultury pracy szkoły. 

Budżet dla każdej szkoły wynosi do 49 000 zł. Rearanżacja ma polegać głównie na przeprojektowaniu przestrzeni, czyli np.

  • stworzeniu pracowni międzyprzedmiotowej,
  • zakupie pomocy naukowych i dydaktycznych,
  • doposażeniu placówki,
  • zmianie układu sali,
  • zakupie mebli.

 

„Przestrzeń w szkole” – panel dyskusyjny. Dobre praktyki z rearanżacji szkół w projekcie „Szkoła dla innowatora”.

Odtwórz wideo

Zmiana przestrzeni szkolnej - inspiracje:

Przestrzeń w edukacji

Czy przestrzeń w Waszej szkole pomaga się uczyć?
Checklista do pobrania

Publikacja Alicji Pacewicz
"Przestrzeń, w której dobrze się uczy. Jak to osiągnąć w naszej szkole?"

Wyzwania - inspiracje i dobre praktyki

Szkoła dla innowatora oczami uczniów i uczennic:

Odtwórz wideo