Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Rearanżacja szkoły

Dyrektor/dyrektorka oraz nauczyciele i nauczycielki, przy wsparciu eksperta-praktyka, opracują plan doposażenia i rearanżacji przestrzeni szkolnej, w taki sposób by sprzyjała ona rozwojowi kompetencji proinnowacyjnych uczniów i uczennic. Możliwe będzie dofinansowanie prac i zakupów, przyczyniających się do zmiany kultury pracy szkoły. 

Budżet dla każdej szkoły wynosi do 49 000 zł. Rearanżacja ma polegać głównie na przeprojektowaniu przestrzeni, czyli np.

  • stworzeniu pracowni międzyprzedmiotowej,
  • zakupie pomocy naukowych i dydaktycznych,
  • doposażeniu placówki,
  • zmianie układu sali,
  • zakupie mebli.