Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Scenariusze nauczycieli

Poniżej znajdują się scenariusze zajęć opracowane przez nauczycielki i nauczycieli biorących udział w projekcie Szkoła dla innowatora.