Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wsparcie dla nauczycieli

Szkoły na etapie aplikowania do projektu miały możliwość zgłoszenia od 8 do 11 nauczycieli, którzy jako uczestnicy Szkoły dla innowatora otrzymają intensywne wsparcie merytoryczne:

 • szkolenia wyjazdowe, 
 • wizyta studyjna w innowacyjnej szkole,
 • 5-dniowa Szkoła Letnia,
 • szkolenia stacjonarne w szkole z możliwością udziału pozostałych członków Rady Pedagogicznej,
 • tematyczne fakultety do wyboru,
 • 6-modułowy kurs internetowy wraz z mentoringiem online,
 • doradztwo indywidualne,
 • dostęp do przykładowych narzędzi edukacyjnych oraz wsparcie w ich samodzielnym tworzeniu lub dostosowywaniu.

W jaki sposób pracują nauczyciele biorący udział w Szkole dla innowatora?

 • poznają koncepcje rozwoju kompetencji proinnowacyjnych, 
 • poznają naturę (wybranych) kompetencji proinnowacyjnych i strategię ich rozwijania u uczniów i uczennic,
 • analizują własny warsztat pracy pod kątem kształtowania wybranej kompetencji,
 • dokonują wyboru 1 kompetencji, na której chcą się skupić w pracy z uczniami i uczennicami,
 • poszerzają swój warsztat pracy o wybrane metody i narzędzia rozwijające kompetencje proinnowacyjne i zdobywają biegłość w ich zastosowaniu: od eksperymentowania, przez adaptowanie istniejących, po tworzenie własnych narzędzi),
 • pracują w grupie z innymi nauczycielami i nauczycielkami, planując pracę z wykorzystaniem nowych metod i narzędzi na zajęciach przedmiotowych, a także w ramach innych działań edukacyjno-wychowawczych szkoły,
 • dzielą się swoimi praktykami z innymi zainteresowanymi nauczycielami i nauczycielkami w szkole.