Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Standardy rozwoju umiejętności nauczycieli kształcących kompetencje proinnowacyjne uczniów.

Kinga Białek,
Magdalena Swat-Pawlicka,
Szkoła Edukacji PAFW i UW