Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej


Standardy rozwoju umiejętności nauczycieli kształcących kompetencje proinnowacyjne uczniów.