Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Ekspertyzy

W jaki sposób szkoła może pomóc uczniom rozwijać samodzielność myślenia, ciekawość czy odwagę? Na przykładzie kilkudziesięciu przykładów krajowych i międzynarodowych praktyk przedstawiono sposoby na rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych. Omawiane elementy organizacji czasu i przestrzeni, procesu nauczania i oceniania mogą być zachętą do zmiany i inspiracją do poprawy nauczania i uczenia się w każdej szkole.


Pobierz przewodnik „Czy brak dzwonka to patent na patent” autorstwa Wiolety Dobosz-Leszczyńskiej i Alicji Weremiuk

W poniższej ekspertyzie autorka koncentruje się na zmianach dotyczących podstawowego zadania szkoły, czyli nauczania i uczenia się. Wiele zmian organizacyjnych dotyczących np. funkcjonowania zespołu wychowawczego, organizacji przestrzeni w szkole, doskonalenia zawodowego nauczycieli ostatecznie prowadzi do głębokiej zmiany środowiska uczenia się wszystkich uczniów i uczennic. W ekspertyzie znajdują się odwołania do literatury z zakresu zarządzania zmianą, w tym edukacyjną, badań edukacyjnych wskazujących istotne kierunki zmian, jakie powinna podejmować szkoła, by zwiększać skuteczność prowadzonych w niej procesów edukacyjnych czy wychowawczych i badań dotyczących roli dyrektora w prowadzeniu zmiany oraz konkretnych doświadczeń i dobrych praktyk szkolnych w jej przeprowadzaniu.


Pobierz przewodnik „Jak tworzyć szkołę, która pomaga uczyć (się)?” autorstwa Sylwi Żmijewskiej-Kwiręg