Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompetencje proinnowacyjne

Kompetencje proinnowacyjne to umiejętności i postawy, których niezależnie od posiadanej wiedzy i wykonywanego zawodu młodzi ludzie będą potrzebowali w przyszłości by skutecznie działać – w życiu prywanym, na rynku pracy i w sferze aktywności społecznej.

Samodzielność
myślenia

Rozwiązywanie
problemów

Zarządzanie
sobą

Kształcenie kompetencji

Eksperci

Posłuchaj co o kompetencjach proinnowacyjnych mówią eksperci Szkoły dla innowatora