Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompetencje proinnowacyjne

Kompetencje proinnowacyjne to umiejętności i postawy, których niezależnie od posiadanej wiedzy i wykonywanego zawodu młodzi ludzie będą potrzebowali w przyszłości by skutecznie działać – w życiu prywanym, na rynku pracy i w sferze aktywności społecznej.

kpi wiązki

Samodzielność
myślenia

Rozwiązywanie
problemów

Zarządzanie
sobą

Kształcenie kompetencji

Raport z ewaluacji końcowej projektu Szkoła dla innowatora

Eksperci

Posłuchaj co o kompetencjach proinnowacyjnych mówią eksperci Szkoły dla innowatora

"Kompetencje proinnowacyjne - jak je rozwijać?"
Panel dyskusyjny z udziałem Ekspertki Magdaleny Bogusławskiej:

Odtwórz wideo

Projekt "Szkoła dla innowatora" oczami uczennic i uczniów:

Odtwórz wideo

"Szkoła dla innowatora" - informacje o projekcie:

Zasady rekrutacji szkół do projektu "Szkoła dla innowatora":