Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Diagnoza poziomu kompetencji proinnowacyjnych uczniów

Kinga Białek,
Magdalena Swat-Pawlicka,
Szkoła Edukacji PAFW i UW