Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Diagnoza poziomu kompetencji proinnowacyjnych uczniów.