Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wycieczki edukacyjne

Założeniem programu była organizacja 2-dniowych wycieczek o charakterze edukacyjnym dla każdej z klas uczestniczących w programie. W ramach projektu opracowane zostały propozycje miejsc do odwiedzenia (miejscowości i instytucji) oraz scenariusze edukacyjne tych wycieczek (spójne z celami projektu), które  mogły być uzupełniane przez nauczycieli we współpracy z ich indywidualnymi doradcami. Takie działania pozwoliły zapewnić, że wycieczki  zrealizują  cele edukacyjne projektu, a ich program będzie rzeczywiście rozwijający dla uczestników.

Każda klasa wzięła udział w minimum 1 wycieczce edukacyjnej.

Celem wycieczki (spójnym z celami projektu) było pokazanie jak działają ośrodki badawcze lub przedsiębiorstwa oraz –
odwiedziny ciekawych miejsc w dużych miastach. Na wieczór zaplanowana została  część rozrywkowa (integracyjna).

Miasta, które odwiedziliśmy:

Kraków

Trójmiasto

Wrocław