Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Blog

Sztuka zadawania pytań…przez ucznia

Czy jest możliwe, aby uczniowie nie bali się pytać i tym samym rozwijali samodzielność…

Kultura innowacyjności

• Jak efektywnie realizować w szkole innowację?• Jak rozpoznawać potencjał…

Co powinno się zmienić w systemie edukacji, by można było systematycznie rozwijać kompetencje przyszłości?

W programie „Szkoła dla innowatora” powierzono nam wypracowanie rozwiązań,…

O innowacjach w edukacji

“Polska szkoła potrzebuje innowatorów – nauczycieli z pasją, którzy otwierają się na…

Systemowe zarządzanie innowacją

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją jednego z naszych ekspertów, dr Maciejem…

Szkolenie dla dyrektorów w Poznaniu

w dniach 28- 30 listopada br. spotkaliśmy się z naszymi Dyrektorkami i Dyrektorami w…

Szkolenie dla nauczycieli

Za nami II tury  (20-22 października i 24- 26 października) kolejnego szkolenia dla…

Wycieczki edukacyjne

Założeniem programu była organizacja 2-dniowych wycieczek o charakterze…

Innowacyjne przedsiębiorstwa

Zgodnie z założeniami projektu, zorganizowaliśmy  spotkania z wynalazcami i…