Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Szkolenia dla rad pedagogicznych

W dzisiejszych czasach zmiany technologiczne, gospodarcze i społeczne zachodzą w coraz szybszym tempie i mają duży wpływ na nasze życie, zarówno zawodowe, jak i prywatne. Nowe technologie i narzędzia są wprowadzane na rynek w coraz krótszych cyklach, a przedsiębiorstwa nieustannie dostosowują swoje strategie biznesowe do zmieniających się warunków. W takiej rzeczywistości rozwijanie kompetencji przyszłości u uczennic i uczniów staje się priorytetem dla szkoły, aby zapewnić młodym ludziom jak najlepsze przygotowanie do przyszłości i pomóc im osiągać sukcesy w sferze zawodowej, w funkcjonowaniu społecznym i osobistym rozwoju.

Dlatego przygotowaliśmy nową propozycję szkoleń dotyczących rozwijania kompetencji przyszłości.

 
 • warsztat wprowadzający w tematykę rozwijania kompetencji,
 • warsztat Jak uczyć współpracy? przygotowujący nauczycieli i nauczycielki do pracy z tą kompetencją,
 • warsztat Jak uczyć rozwiązywania problemów? przygotowujący nauczycieli i nauczycielki do pracy z tą kompetencją,
 • warsztat Jak uczyć samodzielności myślenia? przygotowujący nauczycieli i nauczycielki do pracy z tą kompetencją,
 • warsztat Jak uczyć zarządzania sobą? przygotowujący nauczycieli i nauczycielki do pracy z tą kompetencją,
 • warsztat Jak uczyć liderstwa? przygotowujący nauczycieli i nauczycielki do pracy z tą kompetencją.

Dwugodzinne warsztaty online

 • wprowadzające w tematykę rozwijania kompetencji,
 • praca w parach i grupach,
 • zadawanie pytań,
 • praca z błędem.

Warsztaty opierają się na doświadczeniach projektu Szkoła dla innowatora, w ramach którego opracowaliśmy własną metodologię rozwijania kompetencji. Nawiązujemy w niej do modelu rozwijania kompetencji, opracowanego przez B. Lucasa i H. Spencer, który zmodyfikowaliśmy, dostosowując do specyfiki naszych szkół. Na nasz model składają się cztery elementy:

 • dogłębne zrozumienie danej kompetencji i monitorowanie jej rozwoju,
 • stworzenie klimatu sprzyjającego pracy z kompetencjami,
 • zarządzanie uczeniem (dobór metod i narzędzi dydaktycznych),
 • budowanie zaangażowania uczennic i uczniów.

Każdy z warsztatów poświęcony wybranej kompetencji przygotowuje nauczycieli i nauczycielki do efektywnej pracy z tym modelem. Podczas warsztatów pokazujemy też, jak ważna jest współpraca nauczycieli, która sprzyja celowości i systematyczności działań nastawionych na rozwijanie kompetencji przyszłości uczennic i uczniów.

Zachęcamy do skorzystania z naszej nowej oferty.

Każdy z warsztatów stanowi odrębną jednostkę szkoleniową, choć rekomendujemy, aby w pierwszej kolejności sięgnąć po warsztat wprowadzający (stacjonarnie lub online).

Przeczytaj więcej informacji o warsztatach stacjonarnych oraz warsztatach online

 

Jak zamówić? 

Szczegóły przeczytasz na tej stronie

Jeśli temat kompetencji przyszłości Cię interesuje zapisz się na naszą listę mailingową