Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Spotkania z przedsiębiorcami i wynalazcami

Zgodnie z założeniami projektu, zorganizowaliśmy spotkania z wynalazcami i przedstawicielami innowacyjnych firm (maj-czerwiec 2021 r.).

Opracowaliśmy listę osób i firm, które chciały się zaangażować w spotkania z uczniami i uczennicami.

Przy wyborze wynalazców i przedstawicieli innowacyjnych firm kierowaliśmy się takimi kryteriami, jak niekonwencjonalne metody prowadzenia działalności, ciekawa droga powstania i rozwoju firmy, zarządzanie przez twórcze osoby z pasją, wdrażające innowacje społeczne.

Staraliśmy się także wybrać firmy z wielu branż, o różnorodnej kulturze organizacyjnej (firmy rodzinne, start-upy), ale przede wszystkim takie, których przedstawiciele mają misję inspirowania innych do podejmowania różnorodnych wyzwań zgodnych z własnymi zainteresowaniami.

Naszym celem jest, by uczniowie i uczennice klas 7. zobaczyli, które z kompetencji proinnowacyjnych mogą im się szczególnie przydać w życiu zawodowym. Czy będzie to liderstwo, czy może współpraca? Czy lepiej rozwijać umiejętność zarządzania sobą, czy samodzielność myślenia?

Opracowaliśmy scenariusze spotkań w taki sposób, by zainspirować młodzież już dziś do myślenia tymi kryteriami o swojej drodze rozwoju.

Uczestnicy mieli okazję poznać działalność przedsiębiorstwa i kompetencje pracowników.