Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Innowacyjne przedsiębiorstwa

Zgodnie z założeniami projektu, zorganizowaliśmy  spotkania z wynalazcami i przedstawicielami innowacyjnych firm.  Opracowaliśmy listę osób i firm, które chciały się zaangażować w spotkania z uczniami i uczennicami.

Przy wyborze wynalazców i przedstawicieli innowacyjnych firm kierowaliśmy się takimi kryteriami, jak niekonwencjonalne metody prowadzenia działalności, ciekawa droga powstania i rozwoju firmy, zarządzanie przez twórcze osoby z pasją, wdrażające innowacje społeczne. Staraliśmy się także wybrać firmy z wielu branż, o różnorodnej kulturze organizacyjnej (firmy rodzinne, start-upy), ale przede wszystkim takie, których przedstawiciele mają misję inspirowania innych do podejmowania różnorodnych wyzwań zgodnych z własnymi zainteresowaniami.

Naszym celem jest,  by uczniowie i uczennice klas 7. zobaczyli, które z kompetencji proinnowacyjnych mogą im się szczególnie przydać w życiu zawodowym. Czy będzie to liderstwo, czy może współpraca? Czy lepiej rozwijać umiejętność zarządzania sobą, czy samodzielność myślenia? Opracowaliśmy scenariusze spotkań w taki sposób, by zainspirować młodzież już dziś do myślenia tymi kryteriami o swojej drodze rozwoju.

Uczestnicy mieli okazję poznać działalność przedsiębiorstwa i kompetencje pracowników. 

 

Przedsiębiorstwa, które odwiedziliśmy to m.in.: