Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wizyta w firmie Brain-tech

We wrześniu 2021 r., w ramach działań projektu „Szkoła dla Innowatora” uczniowie klas 8 z:
uczestniczyli w niezwykłej wizycie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii.
 
Spotkali się z  Krystianem Derezińskim z firmyBrainTech, zajmującej się interfejsem mózg – komputer, poznali najnowsze światowe technologie wymyślone przez polską firmę i jako pierwsi testowali bezprzewodowy headset BCI z elektrodami wodnymi.
 
Kontakt z naukowcami i „żywą nauką” uświadomił ósmoklasistom jak ważny jest rozwój pasji, kreatywności, interdyscyplinarności i przedsiębiorczości już od najmłodszych lat, gdyż leżą u podstaw niezwykłych wynalazków! Wizyta uczniów w Toruniu stała się także okazją do lepszego poznania historii i tradycji tego miasta. Były to niezapomniane chwile.