Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Konferencja podsumowująca

 

28 marca 2022 r.,  w godz. 14:00 – 19:30

Centralny Domu Technologii w Warszawie (ul. Krucza 50) 

(konferencja  ma charakter hybrydowy)

 

Ostatnie dwa lata to czas bardzo trudny szczególnie dla edukacji. To okres dużych wyzwań, trudności, niepewności, konieczności dodatkowego wpierania uczniów przy jednoczesnym myśleniu o tym, aby tworzyć atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Szkoły biorące udział w pilotażu włożyły ogrom pracy ponad wymagane standardy. 
Testowały proponowane narzędzia oraz metody kształcenia, diagnozowania i monitorowania nabywania kompetencji proinnowacyjnych, które można wykorzystać
przy skalowaniu projektu.  Konferencja będzie okazją do przedstawienia szkół biorących udział w projekcie oraz podzielenia się z uczestnikami praktycznymi wnioskami i doświadczeniami, jakie wynieśli dyrektorzy, nauczyciele i doradcy z pracy nad proponowanymi metodami i narzędziami. 
 
Podczas części otwierającej konferencję zostaną szkołom wręczone tytuły Szkoły dla innowatora.
W dalszej części konferencji zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele oraz eksperci podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie pracy nad zadaniami interdyscyplinarnymi, rozwojem kompetencji proinnowacyjnych u uczniów, re-aranżacją przestrzeni oraz realizacją projektów badawczych i społecznych. Ostatnim elementem będzie panel z udziałem dyrektorów na temat drogi szkół we wdrażaniu zmiany w szkole oraz roli dyrektora w tym procesie. 
 
Formuła wydarzenia będzie hybrydowa z uwagi na sytuację pandemiczną. 
Część publiczności będzie mogła uczestniczyć w panelach i dyskusjach na żywo w sali CDT, a pozostałych gości zapraszamy do oglądania transmisji wydarzeń online. 
Limit miejsc na udział w konferencji na żywo na poszczególne wydarzenia jest ograniczony.
 
Linki do wybranych wydarzeń zostaną przesłane drogą mailową po zarejestrowaniu się w systemie. 
 
Program spotkania do pobrania:  harmonogram konferencji 28.03.2022