Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Konferencja podsumowująca dwa lata pracy szkół w projekcie – fotogaleria

Dzięki pracy 20 szkół z projektu “Szkoła dla innowatora” powstały sprawdzone w realnych warunkach wskazówki, jak rozwijać u uczniów i uczennic kompetencje przyszłości.  Omówiliśmy je podczas odbywającej się w poniedziałek 28 marca konferencji.
Dyrektorzy i nauczyciele podczas wydarzenia dzielili się swoimi doświadczeniami z wdrażania innowacji, testowania narzędzi dydaktycznych oraz metod kształcenia i monitorowania kompetencji proinnowacyjnych.
Ich placówki otrzymały tytuły Szkół dla innowatora, czyli takich które sprzyjają rozwojowi młodych ludzi poprzez tworzenie odpowiedniego środowiska. 

 

Zapraszamy do oglądania zdjęć z tego wydarzenia: