Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kompetencje behawioralne uczniów

Tytuł scenariusza Materiały do pobrania
Zarządzanie zmianą i improwizacja
Współpraca w grupie
Wizualizacja problemu i rozwijanie wyobraźni poprzez przydatne metafory
Rozwijanie zainteresowań i orientacji na przyszłość
Podejmowanie decyzji
Odwaga i podejmowanie ryzyka
Odroczona gratyfikacja i wytrwałość
Liderstwo