Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Kursy internetowe

Na bazie wiedzy i doświadczeń projektu Szkoła dla innowatora stworzyliśmy kursy internetowe dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

  • udział w kursach jest bezpłatny
  • kurs można rozpocząć w dowolnym momencie
  • zaliczenie testu końcowego upoważnia do pobrania imiennego certyfikatu

KURS
Cztery praktyki dydaktyczne

KURS
Rearanżacja przestrzeni klasy szkolnej

Wszystkie kursy dostępne są na platformie kursowej Szkoły dla innowatora pod adresem kursysi.ceo.org.pl