Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Zadania interdyscyplinarne

Potrzebujemy interdyscyplinarnego podejścia do procesów uczenia się i nauczania, aby rozwijać wśród dzieci i młodzieży kompetencje łączące rozumienie posiadanej wiedzy, umiejętności jej zastosowania oraz strategie radzenia sobie w różnorodnych – niejednokrotnie zupełnie nowych – sytuacjach.

Odpowiedzią na to wyzwanie są zadania interdyscyplinarne, pozwalają bowiem na integrację wiedzy i umiejętności z wielu dziedzin.

Zadania edukacyjne

Przewodnik po zadaniach interdyscyplinarnych 

Zadania interdyscyplinarne
podział według przedmiotów