Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Zadania interdyscyplinarne

Potrzebujemy interdyscyplinarnego podejścia do procesów uczenia się i nauczania, aby rozwijać wśród dzieci i młodzieży kompetencje łączące rozumienie posiadanej wiedzy, umiejętności jej zastosowania oraz strategie radzenia sobie w różnorodnych – niejednokrotnie zupełnie nowych – sytuacjach.

Odpowiedzią na to wyzwanie są zadania interdyscyplinarne, pozwalają bowiem na integrację wiedzy i umiejętności z wielu dziedzin.

Zadania interdyscyplinarne i pracownie interdyscyplinarne
Panel dyskusyjny ekspertki Małgorzaty Skury :

Odtwórz wideo

"Zadania interdyscyplinarne- o co w nich chodzi i jak je stosować? "
Webinarium:

Zadania edukacyjne

Zadania interdyscyplinarne. Konstruowanie i stosowanie

Zadania interdyscyplinarne
podział według przedmiotów