Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Praca z błędem

CZTERY PRAKTYKI
DYDAKTYCZNE →

Praca
z błędem

Korelacje przedmiotowe:
wszystkie przedmioty

Samodzielność myślenia

Powiązania
z wiązkami kompetencji

Rozwiązywanie problemów

Powiązania
z wiązkami kompetencji

Zarządzanie sobą

Powiązania
z wiązkami kompetencji

Liderstwo

Powiązania
z wiązkami kompetencji

Powiązania
z wiązkami kompetencji

 • Samodzielność myślenia

  Powiązania
  z wiązkami kompetencji

 • Rozwiązywanie problemów

  Powiązania
  z wiązkami kompetencji

 • Zarządzanie sobą

  Powiązania
  z wiązkami kompetencji

 • Liderstwo

  Powiązania
  z wiązkami kompetencji

 • Powiązania
  z wiązkami kompetencji

Praktyka polega na zmianie nastawienia do błędów popełnianych przez uczniów i docenieniu ich edukacyjnego waloru. W pracy z błędem istotne jest, aby uczeń samodzielnie rozpoznał przyczyny omyłki. Stanowi to punkt wyjścia do wnioskowania, jakie działania pomogą w jej eliminacji przy kolejnych próbach. Jest to sytuacja ucząca, która pozwala doświadczyć, że błąd nie jest barierą w procesie poznawczego rozwoju, lecz staje się drogą do samopoznania i narzędziem autokorekty. Zadaniem nauczyciela jest pomóc uczniom w tym procesie, poprzez wykorzystanie różnorodnych strategii pracy z  błędem. Są to, przykładowo:

 • pytanie o sposób dochodzenia do rozwiązania, a nie tylko o wynik, np. Powiedz, jak doszedłeś do tego rozwiązania. Skąd wiesz, że to dobra odpowiedź? Udowodnij, że jest poprawna. Czy to prawidłowe rozwiązanie w każdym przypadku? Jaką inną strategię rozwiązania mógłbyś zaproponować?
 • dzienniczek uczenia się – narzędzie pomagające uczniom systematycznie dokumentować, jak się uczą. Uczniowie zapisują w specjalnym zeszycie odpowiedzi na pytania służące autorefleksji, np. Czego nauczyłem się na lekcji (realizując projekt, analizując moją klasówkę itp.) i jak się tego nauczyłem? Jakie błędy popełniłem, których nie chcę popełnić ponownie? Jak mogę przestać je popełniać? Służy to nie tylko korygowaniu popełnianych błędów, ale też wypracowaniu własnych strategii uczenia się.
 • zielony i czerwony długopis – metoda sprawdzania prac pisemnych. Zamiast przekreślać na czerwono błędy, nauczyciel podkreśla na zielono elementy wykonane poprawnie. Odnotuje nawet drobny sukces, a uczeń w kolejnej pracy powtórzy to, co zostało docenione.
 • samoprzylepne karteczki – strategia polegająca na wykorzystaniu karteczek Post-it (bądź usuwalnych adnotacji w pracy elektronicznej) zawierających informację zwrotną. Podążając za wskazówkami nauczyciela, uczeń może samodzielnie ją poprawić, a karteczki (adnotacje) usunąć po dokonaniu zmian. Praca pozostaje „czysta”, nieopatrzona uwagami nauczyciela.
 • negocjacje lub rezygnacja z oceny – zachęta dla uczniów do negocjowania oceny, jeśli wykażą się umiejętnością poprawienia błędów oraz prawo do rezygnacji z oceny i przystąpienia do sprawdzianu po przeanalizowaniu omyłek lub uzupełnieniu wiedzy.

Webinarium

Nagranie z webinarium na temat pracy z błędem.