Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Praca z błędem

CZTERY PRAKTYKI
DYDAKTYCZNE →

Praca
z błędem

Korelacje przedmiotowe:
wszystkie przedmioty

Samodzielność myślenia

Powiązania
z wiązkami kompetencji

Rozwiązywanie problemów

Powiązania
z wiązkami kompetencji

Zarządzanie sobą

Powiązania
z wiązkami kompetencji

Liderstwo

Powiązania
z wiązkami kompetencji

Powiązania
z wiązkami kompetencji

 • Samodzielność myślenia

  Powiązania
  z wiązkami kompetencji

 • Rozwiązywanie problemów

  Powiązania
  z wiązkami kompetencji

 • Zarządzanie sobą

  Powiązania
  z wiązkami kompetencji

 • Liderstwo

  Powiązania
  z wiązkami kompetencji

 • Powiązania
  z wiązkami kompetencji

Praktyka polega na zmianie nastawienia do błędów popełnianych przez uczniów i docenieniu ich edukacyjnego waloru. W pracy z błędem istotne jest, aby uczeń samodzielnie rozpoznał przyczyny omyłki. Stanowi to punkt wyjścia do wnioskowania, jakie działania pomogą w jej eliminacji przy kolejnych próbach. Jest to sytuacja ucząca, która pozwala doświadczyć, że błąd nie jest barierą w procesie poznawczego rozwoju, lecz staje się drogą do samopoznania i narzędziem autokorekty. Zadaniem nauczyciela jest pomóc uczniom w tym procesie, poprzez wykorzystanie różnorodnych strategii pracy z  błędem. Są to, przykładowo:

Webinarium

Nagranie z webinarium na temat pracy z błędem.