Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Pracownia uczenia się ​

uczenie się

Pracownia uczenia się

Interdyscyplinarny program Pracowni Uczenia się opracowany przez Małgorzatę Taraszkiewicz, to propozycja dla nauczycieli i nauczycielek, którzy chcą pomóc dzieciom stać się uczniami i uczennicami. Autorka wychodzi z założenia, że dziecko należy przygotować do wykonywania zawodu ucznia. Program ten adresowany jest do klas VI – VIII. 

M.Taraszkiewicz proponuje zajęcia, których głównym celem jest zapewnienie uczniom i uczennicom doświadczeń pozwalających kształtować kompetencje kluczowe. Na Program składają się 35 scenariusze spotkań z uczniami i uczennicami. Zajęcia mogą być realizowane przez wychowawców i wychowawczynie, pedagogów i pedagożki szkolne, czy przez psychologów i psycholożki.

Pobierz program pracowni uczenia się  „Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli” autorstwa Małgorzaty Taraszkiewicz

Pobierz scenariusze spotkań:  „Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli – scenariusze” autorstwa Małgorzaty Taraszkiewicz