Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Zespół

Małgorzata Stodulna

szefowa Działu Szkoła dla innowatora
członkini zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej
Ukończyła biologię i socjologię w zakresie stosowanych nauk społecznych. W CEO pracuje od sierpnia 2017 roku. Związana z sektorem organizacji pozarządowych od prawie 20 lat jako wolontariuszka i koordynatorka. Realizowała bardzo wiele projektów edukacyjnych, szkoleniowych i sieciujących adresowanych do m.in. dyrektorów szkół, nauczycieli i młodzieży.

Magdalena Bogusławska

główna ekspertka merytoryczna w projekcie Szkoła dla innowatora
Z wykształcenia filolożka. Menedżerka oświaty, doradca zawodowy, trenerka, nauczycielka francuskiego i polskiego jako obcego. W latach 2012-2016 pracowała we WSiP, gdzie m.in. pełniła funkcję dyrektora Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, zajmując się na szeroką skalę doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Wcześniej (2008-2012) dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Obszarami jej szczególnych zainteresowań są problematyka uczniowskiej aktywności, nowoczesne technologie w procesie uczenia się – nauczania, zagadnienia przywództwa oraz wdrażanie zmiany.

Małgorzata Ostrowska

programy wsparcia dla nauczycieli oraz kurs e-learningow
Nauczycielka biologii, doświadczona trenerka, autorka publikacji, mentorka, współautorka kursów internetowych i materiałów edukacyjnych dla nauczycieli. Od 2004 r współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pełni rolę kierowniczki merytorycznej Klubu Szkół Uczących się i prowadzi warsztaty dla nauczycieli. Od wielu lat jako asystentka szkół wspiera je w całościowym rozwoju, a szczególnie w wartościowym uczeniu się uczniów, doskonaleniu metod nauczania, ocenianiu kształtującym i coachingu nauczycielskim.

Agnieszka Arkusińska

programy wsparcia dla nauczycieli
Trenerka z ponad 20-letnim stażem. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów, jest także mentorką na kursach internetowych. Ponad 20 lat pracowała w szkole (nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie), była dyrektorką gimnazjum, doradczynią metodyczną w zakresie historii i wos-u.

dr Małgorzata Skura

ekspertka ds. narzędzi edukacyjnych
Pedagożka-terapeutka, autorka programów i podręczników edukacji matematycznej na pierwszych etapach kształcenia oraz poradników dla nauczycieli; ekspertka w zakresie programowania edukacji matematycznej w wychowaniu przedszkolnym oraz edukacji wczesnoszkolnej; wykładowczyni wielu polskich szkół wyższych oraz ośrodków szkolących nauczycieli

Michał Lisicki

ekspert ds. narzędzi edukacyjnych
Psycholog, autor programów i podręczników edukacji matematycznej na pierwszych etapach kształcenia oraz poradników dla nauczycieli; wychowawca i terapeuta; ekspert w zakresie programowania edukacji matematycznej w wychowaniu przedszkolnym oraz edukacji wczesnoszkolnej; wykładowca wielu polskich szkół wyższych oraz ośrodków szkolących nauczycieli.

Tomasz Kołodziejczyk

ekspert ds. wsparcia trenerów
Socjolog, wychowawca, współautor programów "Spójrz Inaczej" i "Spójrz inaczej na agresję", certyfikowany specjalista terapii uzależnień, od wielu lat wspiera, szkoli i superwizuje wychowawców i nauczycieli, zwłaszcza w obszarach uczenia umiejętności psychospołecznych, rozwiązywania problemów wychowawczych, prowadzenia klasy, pracy wokół agresji i przemocy, uzależnień behawioralnych oraz coachingu nauczycielskiego.

Ewa Jajszczyk-Rowińska

koordynatorka w zespole Szkoła dla innowatora
opiekun obszaru 1
Studiowała socjologię. Od dłużnego czasu związana z sektorem NGO, poprzednio pracowała w Federacji Inicjatyw Oświatowych oraz w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Wcześniej prowadziła biuro rachunkowe oraz gospodarstwo wraz ze stajnia sportową. Przez wiele lat czynnie uprawiała jeździectwo, które pozostało jej hobby.

Artur Krupiński

koordynator w zespole Szkoła dla innowatora
opiekun obszaru 2
Ukończył Wydział Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Od ponad 20 lat związany z sektorem pozarządowym, wieloletni kierownik wydawnictwa Civitas. Przez wiele lat harcerz i instruktor harcerski. Miłośnik podróżowania i aktywnego wypoczynku.

Karolina Janeczek

koordynatorka w zespole Szkoła dla innowatora
opiekun obszaru 3
Absolwentka filologii ukraińskiej oraz podyplomowych studiów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W organizacjach społecznych pracuje od 2009 roku. Autorka i koordynatorka wielu projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i środowisk migranckich. W wolnym czasie pływa, czyta, gra w ping-ponga i szachy.

Paulina Chrostowska

koordynatorka w zespole Szkoła dla innowatora
opiekun obszaru 5
Ukończyła prawo oraz podyplomowe studia pomocy humanitarnej na Uniwersytecie Warszawskim. Od ponad 7 lat związana z sektorem pozarządowym m.in. jako koordynatorka projektów i fundraiserka. W latach 2018-2019 pracowała jako wolontariuszka w osadzie dla uchodźców wewnętrznych w Gruzji. Miłośniczka podróżowania, literatury faktu i aktywnego wypoczynku.

Małgorzata Król

koordynatorka w zespole Szkoła dla innowatora
specjalistka ds. komunikacji
Absolwentka psychologii społecznej na Uniwersytecie SWPS oraz Szkoły Trenerów Umiejętności Psychospołecznych, nauczycielka Hatha Yogi metoda B.K.S.Iyengara.
Przez 9 lat pracowała w sektorze kultury jako specjalistka ds komunikacji i promocji. Pasjonują ją: psychologia zarządzania stresem i innowacyjne techniki pracy z ciałem (mindfulness, praca z oddechem, DMT). Mama 6 letniej Mariki i 3 psów.