Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Co powinno się zmienić w systemie edukacji, by można było systematycznie rozwijać kompetencje przyszłości?

W programie „Szkoła dla innowatora” powierzono nam wypracowanie rozwiązań, dzięki którym rozwijanie kompetencji mogłoby wejść do stałej praktyki polskich szkół.

Oto pierwsza część rekomendacji:

1. Wybierzmy kompetencje, które traktujemy priorytetowo.
2. Zobaczmy kompetencje w podstawie programowej i zróbmy na nie przestrzeń.
3. Nauczmy się rozwijać kompetencje i dzielmy się tym .
4. Zróbmy miejsce dla kompetencji w ocenianiu bieżącym i klasyfikacyjnym .
5. Twórzmy narzędzia, które pomagają rozwijać kompetencje.
6. Dajmy szkołom więcej elastyczności.
7. Wesprzyjmy zespoły szkolne we wprowadzaniu zmian.
8. Wyprowadźmy część uczenia się poza szkołę.

Sprawdźcie, co stoi za tymi postulatami, czytając tekst napisany przez Jędrzeja Witkowskiego, prezesa Centrum Edukacji Obywatelskiej.