Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Ponad 400 zgłoszeń do Szkoły dla innowatora!

Zakończył się I etap rekrutacji do projektu Szkoła dla innowatora. Zainteresowanie projektem przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Otrzymaliśmy ponad 400 zgłoszeń szkół z całej Polski – za wszystkie bardzo dziękujemy! W tej chwili intensywnie pracujemy nad tym, by każde zgłoszenie zostało dokładnie przeanalizowane i rzetelnie ocenione. W pierwszej kolejności będziemy kontaktować się ze z tymi szkołami, które zostaną zakwalifikowane do II etapu rekrutacji. Przypominamy, że II etap rekrutacji będzie polegał na indywidualnych rozmowach Komisji Rekrutacyjnej z dyrektorami/dyrektorkami szkół oraz wybranymi nauczycielami/nauczycielkami zgłoszonymi do projektu. Rozmowy te planowane są w okresie: koniec grudnia 2019 – początek stycznia 2020 r.