Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Warsztat podsumowujący – szkoła w Kamienicy

"Spojrzeliśmy na zmiany w uczeniu się i zachowaniu uczniów, sposobie nauczania nauczycieli oraz w kulturze pracy szkoły.
Refleksje wykorzystaliśmy, by zaplanować kontynuowanie działań proinnowacyjnych, gdyż to nie koniec,
lecz dopiero początek rozwijania skrzydeł przez pełnych ciekawości Uczniów,
wspaniałych, twórczych Nauczycieli
pod okiem zaangażowanej, mądrej, i odważnej Pani Dyrektor. Spotkanie było pełne radosnych wzruszeń!"
.
Agnieszka Karlak
Doradca Szkoły dla Innowatora