Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Co nas czeka w projekcie?

W ramach projektu wsparcie otrzymują nauczyciele, dyrektor oraz uczniowie. Zapewnione jest także wsparcie i sfinansowanie re-aranżacji przestrzeni w szkołach. Udział w projekcie jest bezpłatny. Nie zwracamy kosztów dojazdu na zajęcia, ale zapewniamy pokrycie kosztów sal, materiałów, trenerów oraz noclegów i posiłków w trakcie szkoleń wyjazdowych. Zajęcia będą odbywać się w godzinach pracy oraz poza godzinami pracy.

Rok szkolny Dyrektor Nauczyciele Uczniowie

2019/2020

(od lutego 2020 r.)

Warsztaty w szkołach:

 • 3 jednodniowe warsztaty wprowadzające (udział dyrektora w warsztatach wprowadzających dla nauczycieli).

 Warsztaty wyjazdowe:

 • trzydniowy warsztat wyjazdowy dla dyrektorów w wymiarze 24 godzin

 

 • trzydniowy warsztat wyjazdowy połączony z wizytą studyjną w innowacyjnej szkole
 • 3-dniowy warsztat wyjazdowy dla dyrektorów (w formie mini szkoły letniej)

Konsultacje indywidualne:

Konsultacje indywidualne w wymiarze 6 godzin i spotkania w gniazdach dyrektorskich (2 godziny)

Wakacje 2020

 • 6-8 lipca 2020 r. – trzydniowa letnia szkoła dla dyrektorów w wymiarze 24 godzin

(od marca 2020 r.)

Warsztaty w szkołach:

 • 3 jednodniowe warsztaty wprowadzający, każdy w wymiarze 6 godzin, łącznie 18 godzin.

Warsztaty wyjazdowe:

 • trzydniowy warsztat wyjazdowy w wymiarze 24 godzin
 • trzydniowy warsztat wyjazdowy połączony z wizytą studyjną w innowacyjnej szkole w wymiarze 24 godzin 
 • przynajmniej 2 jednodniowe warsztaty regionalne do wyboru spośród oferty warsztatów zaproponowanych przez Organizatora – każdy w wymiarze 6 godzin, razem w wymiarze 12 godzin 

Wakacje 2020

6-10 lipca 2020 r. – pięciodniowa letnia szkoła dla nauczycieli w wymiarze 40 godzin

Kurs internetowy:

 • 30 godzin pracy własnej na platformie e-learningowej oraz zdalnej współpracy z mentorem

 

2019/2020

Do końca roku szkolnego 2019/2020 powstanie plan przearanżowania przestrzeni szkolnej. Celem zmian jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej procesowi kształtowania kompetencji proinnowacyjnych. Re-aranżacja przestrzeni zostanie dokonana na podstawie opracowanej analizy dla każdej ze szkół uczestniczących w projekcie, przy ścisłej współpracy z dyrektorem i nauczycielami. Budżet dla każdej szkoły wynosi około 50 000 zł.

2020/2021

 • 2 dwudniowe warsztaty wyjazdowe dla dyrektorów
 • 2 jednodniowe warsztaty w szkole – udział dyrektora w warsztatach dla nauczycieli
 • Konsultacje indywidualne (10 godzin) i spotkania w gniazdach dyrektorskich (4 godziny)

 

Warsztaty w szkole:

 • 2 jednodniowe warsztaty w szkole, każdy w wymiarze 6 godzin, łącznie 12 godzin

Warsztaty wyjazdowe:

 • 2 dwudniowe warsztaty wyjazdowe, każdy w wymiarze 16 godzin, łącznie 32 godziny
 • przynajmniej dwa 1-dniowe warsztaty regionalne do wyboru spośród warsztatów regionalnych zaproponowanych przez Organizatora – każdy w wymiarze 6 godzin, razem w wymiarze 12 godzin 

Kurs internetowy:

 • 30 godzin pracy własnej na platformie e-learningowej oraz zdalnej współpracy z mentorem

Wsparcie eksperckie i doradztwo indywidualne:

 • 15 godzin udziału eksperta w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela (minimum 2 godziny w miesiącu) 
 • 10 godzin doradztwa indywidualnego 

 

 • Dwudniowe wycieczki o charakterze edukacyjnym dla każdej klasy uczestniczącej w projekcie
 • Spotkania z wynalazcami i przedstawicielami innowacyjnych firm
 • Wizyty uczniów w innowacyjnych przedsiębiorstwach, instytucjach badawczych i uczelniach komercjalizujących wyniki badań (minimum 2 wizyty dla każdej klasy)