Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Harmonogram rekrutacji

Masz wątpliwości dotyczące procesu rekrutacji, regulaminu uczestnictwa lub innych formalności?

Zapraszamy na:

5 grudnia 2019 r. 15.00 – webinarium na temat procesu rekrutacji, regulaminu i formalności:

Chcesz zgłosić swoja szkołę do udziału w projekcie? Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji:

3 grudnia 2019 r. - 13 grudnia 2019 r. - I etap rekrutacji

 • wejdź na stronę www.szkoladlainnowatora.ceo.org.pl;
 • zapoznaj się z regulaminem projektu i wzorami dokumentów;
 • wypełnij internetowy formularz rekrutacyjny;
 • na maila otrzymasz potwierdzenie wypełnienia formularza;

W formularzy będziemy prosić o podanie:

 • danych szkoły (kwalifikują się szkoły podstawowe publiczne)
 • danych wybranej klasy (obecnej klasy VI, która w przyszłym roku szkolnym 2020/2021 będzie klasą siódmą, można zgłosić tylko jedną klasę)
 • podanie imion i nazwisk wraz z nauczanym przedmiotem nauczycieli zgłoszonych do projektu (muszą być to nauczyciele, którzy w przyszłym roku będą uczyć wybraną VII klasę). Do projektu można zgłosić 8- 11 nauczycieli. Spośród tej grupy nauczycieli 4 z nich muszą to być nauczyciele uczący przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Również na etapie wypełniania formularza będziemy prosić dyrektorów o zadeklarowane, że w <>przypadku wyboru do projektu dyrektor szkoły dostarczy wymagane zgody:

 • zgodę rodziców uczniów klasy zgłoszonej do projektu,
 • zgodę Rady Pedagogicznej,
 • zgodę Rady Rodziców,
 • oświadczenie lub deklarację o poparciu uczestniczenia w projekcie szkoły ze strony jej organu prowadzącego
 • oświadczenie o stopniu zaangażowania w projekt

Formularz uwzględniać będzie pola do wypełnienia, które pozwolą nam zweryfikować kryteria merytoryczne:

 • posiadanie przez szkołę przynajmniej minimalnego doświadczenia we wdrażaniu innowacji lub minimalnego doświadczenia w systematycznym wykorzystywaniu aktywizujących metod lub minimalnego doświadczenia w realizacji działań edukacyjnych we współpracy ze środowiskiem lokalnym (opis doświadczenia uwzględniać powinien wpływ, jakie wybrane działanie miało na szkołę)
 • motywacja dyrektora szkoły do udziału w projekcie,
 • motywacja nauczycieli do uczestnictwa w projekcie,
 • motywacja uczniów klasy, w której będzie realizowany projekt
 • informacja o planowanej zmianie w szkole w związku z udziałem w projekcie.

13 grudnia 2019 r. - 9 stycznia 2020 r. - II etap rekrutacji

 • spośród szkół zgłoszonych w I etapie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna wybierze szkoły zakwalifikowane do II etapu
 • zakwalifikowane szkoły zostaną powiadomione mailowo
 • odbędą się rozmowy indywidualne z dyrektorami szkół i wychowawcami klas

Chcemy wybrać do projektu szkoły, które mają wysoką motywację do zaangażowania w Projekt. Będziemy także tak wybierać szkoły, aby zapewnić maksymalne zróżnicowanie wybranej grupy (szkoły małe i większe, z minimum 4 województw, szkoły z dużych i mniejszych miejscowości).

10 stycznia 2020 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji

 • 20 szkół zostanie zakwalifikowanych do udziału w projekcie;
 • 5 szkół zostanie wpisanych na listę rezerwową;
 • lista zakwalifikowanych szkół oraz lista rezerwowa zostaną opublikowane na stronie www.szkoladlainnowatora.ceo.org.pl, stronie Ministerstwa Rozwoju oraz stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • zakwalifikowane szkoły zostaną powiadomione mailowo;

10 stycznia 2020 r. - 31 stycznia 2020 r. - formalności związane z przystąpieniem do projektu

 • podpisanie umów z zakwalifikowanymi szkołami;
 • uzupełnienie wymaganych dokumentów;
 • uzyskanie przez dyrektorów szkół zgód wszystkich uczestników projektu: nauczycieli, uczniów i ich rodziców;