Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt w 100 % finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 9 998 937,00 PLN  

Aktualności

Szkolenia dla rad pedagogicznych

W dzisiejszych czasach zmiany technologiczne, gospodarcze i społeczne zachodzą w coraz…

Spotkania z przedsiębiorcami i wynalazcami

Zgodnie z założeniami projektu, zorganizowaliśmy spotkania z wynalazcami i…

Wydarzenia

Realizatorzy