Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Poznaj harmonogram Szkoły dla innowatora

Szkoła dla innowatora, to projekt wieloetapowy. Planujemy szereg działań. Zobacz ramowy harmonogram.

grudzień 2019 – styczeń 2020
rekrutacja szkół

luty – sierpień 2020
szkolenia przygotowawcze i tworzenie programów pracy

kwiecień – sierpień 2020
doposażenie i re-aranżacja w szkołach

wrzesień 2020 – czerwiec 2021
praca z wybraną klasą, pilotowanie nowych rozwiązań; szkolenia, konsultacje,

czerwiec – sierpień 2021
podsumowanie pracy z klasą 7. i zaplanowanie rozszerzenia działań na inne klasy

wrzesień 2021 – czerwiec 2022
wprowadzanie w szkole kolejnych rozwiązań rozwijających kompetencje proinnowacyjne

styczeń – sierpień 2022
ewaluacja, opracowanie rekomendacji i ekspertyz