Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Rusza szkoła dla innowatora

3 grudnia 2019 r. Centrum Edukacji Obywatelskiej rozpoczyna rekrutację do trzy letniego projektu Szkoła dla innowatora. Będziemy wspierać szkoły i rozwijać u młodych ludzi kompetencje proinnowacyjne

W projekcie weźmie udział 20 szkół – w każdej z nich będziemy pracowali z jedną VII klasą oraz jej nauczycielami i dyrekcją. Wsparcie otrzymane w projekcie – szkolenia i doradztwo dla nauczycieli i dyrekcji, doposażenie pracowni oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów – pozwolą wypracować metody i formy pracy, które umożliwią rozwój kompetencji proinnowacyjnych młodych ludzi.

Szkoła dla innowatora prowadzona jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w konsorcjum ze Stowarzyszeniem WIS z Radowa Małego, Szkołą Edukacji Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, Deloitte oraz Zwolnionymi z Teorii. Inicjatorami projektu są Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zapraszamy do udziału!
Zespół Szkoły dla innowatora