Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Rozpoczęły się szkolenia dla uczestników Szkoły dla innowatora

Rozpoczęły się szkolenia dla uczestników Szkoły dla innowatora – dyrektorów i nauczycieli 20 szkół biorących udział w projekcie. Podczas pierwszych trzydniowych szkoleń zapoznają się z założeniami i wartościami stojącymi za projektem oraz koncepcją kompetencji proinnowacyjnych.

Szkolenia te inaugurują ponad roczny cykl intensywnych szkoleń w Szkole dla innowatora w ramach których dyrektorów czeka ponad 130 godzin szkoleniowych, a nauczycieli ponad 170.