Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wystartował kurs e-learningowy dla uczestników i uczestniczek projektu

5 marca 2020 r. nauczyciele i nauczycielki biorący udział w Szkole dla innowatora rozpoczęli kurs e-learningowy na platformie Nauczycielskiej Akademii Internetowej.

Celem kursu jest utrwalanie i praktykowanie treści wprowadzanych w czasie szkoleń stacjonarnych oraz umożliwienie nauczycielom i nauczycielkom wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

W ramach kursu uczestnicy i uczestniczki mają zapewnione indywidualne wsparcie w przebiegu kursu. Będą zdalnie współpracować z mentorem, który po każdym module przekaże im rozwijającą informację zwrotną dotyczącą wykonanych zadań.

Kierowniczką kursu jest nasza ekspertka, Małgorzata Ostrowska, która odpowiada za merytoryczną zawartość kursu i za współpracę z mentorami.