Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Pierwsza grupa nauczycieli wzięła udział w szkoleniu wprowadzającym

Ponad 90 nauczycieli i nauczycielek z 20 szkół biorących udział w projekcie Szkoła dla innowatora przyjechało do Warszawy na trzydniowe szkolenie wprowadzające. Uczestnicy i uczestniczki pracują 5 grupach – każda z nich składa się z przedstawicieli i przedstawicielek 4 szkół zlokalizowanych na mapie Polski najbliżej siebie, tak by umożliwić nauczycielom współprace również poza szkoleniami.