Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Warsztat – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej w Świnoujściu

W szkole podstawowej  w Świnoujściu w trakcie spotkania 24 stycznia,  uczestniczki wykorzystując piramidę skojarzeń uruchomiły najważniejsze dla siebie pojęcia związane z Projektem SI.


Przeszły od podstawowych pojęć takich jak: wyjazdy, nowe doświadczenia, Radowo, rozwój, zmiana, eksperyment,
przez: integrację, obserwację, pomysły, nowość, inspiracja, wspólny front, plan działań, nowe metody, motywacja, zespół, praktyka, emocje, wsparci, efekt do pojęcia końcowego PRZYSZŁOŚĆ.


Rozmawiając w grupie na temat przyszłości nauczycielki uzgodniły, że projekt SI czeka w szkole kontynuacja i przeniesienie doświadczenia pracy z klasą 7B-8B na inne klasy. W trakcie trwania projektu ten proces przeniesienia nowych umiejętności do innych klas był samoistny. Każda z uczestniczek ( szczególnie w klasach w których są wychowawczyniami ) wykorzystywała nowe metody i formy pracy, strategii rozwijania kompetencji czy gotowe ćwiczenia przywiezione ze szkoleń. Zależy nam na tym, by w przyszłości był on zaplanowany i obejmował nowe klasy i nowe nauczycielki/nauczycieli.


Przypominając sobie credo projektu uczestniczki podkreśliły, że dla nich wartością jest to, że była to szkoła, a nie kurs. Szkoła, która kojarzy im się z bezpieczeństwem i ciągłością; dała im poczucie uczestniczenia nie tylko w zdobywaniu wiedzy, ale także w tworzeniu interakcji z innymi uczestnikami oraz z osobami prowadzącymi szkolenia i doradztwo.
Zapowiedziana w credo głęboka zmiana mogła się zadziać ponieważ to uczestniczki decydowały o tym jak przekształcić zdobytą wiedzę i umiejętności i zastosować je we własnej praktyce adekwatnie do poziomu uczennic/uczniów w klasie 7/8 B ale także adekwatnie do rozwijanej wiązki kompetencji. Pomimo ogromu nowych metod oraz uzyskanych materiałów uczestniczki nie otrzymywały gotowych recept na sukces