Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wprowadzanie do szkół różnych form interdyscyplinarności jest dziś koniecznością

„Dzięki temu możemy przygotować młodych ludzi do lepszego funkcjonowania w świecie. Nie chodzi jednak o to, by wszystko, co się dzieje w szkole, miało charakter interdyscyplinarny. To nie byłoby dobre rozwiązanie. Każdy przedmiot, każda dziedzina nauki ma charakterystyczne dla siebie strategie rozwiązywania problemów, sposoby rozumowania i metody badawcze. Trzeba je poznać, także po to, by korzystać z nich w różnych działaniach interdyscyplinarnych.”

Zapraszamy do zapoznania się z  najnowszą publikacją naszych ekspertów Małgorzaty Skury oraz Michała Lisickiego, z której dowiecie się:

– jakie są korzyści z wprowadzania interdyscyplinarności  w szkołach

– poznacie gotowe narzędzia wspierające ten proces

– dowiecie się także, co o  zadaniach interdyscyplinarnych myślą  sami uczniowie 

Zadania interdyscyplinarne

Potrzebujemy interdyscyplinarnego podejścia do procesów uczenia się i nauczania, aby rozwijać wśród dzieci i młodzieży kompetencje łączące rozumienie posiadanej wiedzy, umiejętności jej zastosowania oraz strategie radzenia sobie w różnorodnych – niejednokrotnie zupełnie nowych – sytuacjach.

Odpowiedzią na to wyzwanie są zadania interdyscyplinarne, pozwalają bowiem na integrację wiedzy i umiejętności z wielu dziedzin.

Zadania interdyscyplinarne i pracownie interdyscyplinarne
Panel dyskusyjny ekspertki Małgorzaty Skury :

Odtwórz wideo

"Zadania interdyscyplinarne- o co w nich chodzi i jak je stosować? "
Webinarium:

Zadania edukacyjne

Zadania interdyscyplinarne. Konstruowanie i stosowanie

Zadania interdyscyplinarne
podział według przedmiotów