Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Zakończyliśmy drugą część fakultetów dla nauczycieli.
Tym razem rozwijaliśmy wiedzę z zakresu uczenia przez dociekanie, uczenia metodą eksperymentów, odwróconej lekcji, rozwijania kompetencji behawioralnych. Naszym trenerom udało się dostosować program fakultetów do możliwości edukacji zdalnej. Przed nami jeszcze wiele wyzwań związanych ze stanem epidemii ale nie poddajemy się i adaptujemy kolejne działania do nowej rzeczywistości.