Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Jak tworzyć szkołę dla innowatora? Konferencja podsumowująca rok pracy w projekcie

15 czerwca odbyła się konferencja on-line „Jak tworzyć szkołę dla innowatora?”
Panele dyskusyjne, przeplatał pokaz filmu, który stworzyli uczniowie i uczennice biorący udział w projekcie.
Młodzież opowiedziała nam, czym dla nich jest rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych, jak udział w projekcie zmienił ich szkoły oraz jak wpłynął na ich relacje i dobrostan.

1 Szkoła dla innowatora, czyli jaka?
👉 co to znaczy, że szkoła jest szkołą dla innowatora?
👉 jak stworzyć taką szkołę? co buduje jej wyjątkowość?
👉 jak w takiej szkole czują się i funkcjonują uczennice, uczniowie, nauczyciele, nauczycielki, dyrekcja?
👉 jaką rolę pełnią kompetencje proinnowacyjne w rozwoju młodego człowieka?


2 Metody, narzędzia, praktyki, czyli “narzędziownik” do stworzenia własnej szkoły dla innowatora
👉 jakie metody pracy, narzędzia edukacyjne i praktyki dydaktyczne rozwijają kształcenie kompetencji proinnowacyjnych?
👉 jak je wybrać i kiedy stosować?
👉 jakie korzyści daje szkole, uczennicom, uczniom, nauczycielkom i nauczycielom stosowanie tych narzędzi?


3 Uczennice, uczniowie, nauczyciele, nauczycielki, dyrektorki, dyrektorzy
👉 jakie ich potrzeby rozwija szkoła dla innowatora?
👉 jaka jest rola dyrektora, a jaka rola nauczyciela?
👉 jak budować wspólnotę i rozwijać kompetencje proinnowacyjne w szkole dla innowatora?
👉 jak Szkoła dla innowatora zmienia doświadczenia szkolne uczniów?