Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Szkolenie dla dyrektorów w Poznaniu

w dniach 28- 30 listopada br. spotkaliśmy się z naszymi Dyrektorkami i Dyrektorami w Poznaniu, gdzie razem spędziliśmy dwa szkoleniowe dni. Mieliśmy okazję odbyć wizytę studyjną w niezwykle inspirującej szkole Cogito, której szefuje pani Marzena Kędra.

Poznaliśmy założenia pedagogiki Celestyna Freineta, zwiedziliśmy szkołę, wzięliśmy udział w lekcji wybuchowej matematyki w klasie VII, obserwowaliśmy zajęcia interdyscyplinarne V klasy, a także lekcję edukacji wczesnoszkolnej.

Rozmawialiśmy z nauczycielkami szkoły, które z wielką pasją opowiadały nam o swojej codziennej pracy.

Wzięliśmy udział w warsztatach improwizacji – raz, dwa, trzy impro – i malowania jedwabiu. 

Jednak największe wrażenie zrobiło na nas wszystkich spotkanie z uczennicami i uczniami szkoły w formule word café. Młodzież z wielkim zaangażowaniem i otwartością opowiadały nam o swojej niezwykłej szkole – o patronie, o księdze życia, o tutoringu, o kształceniu interdyscyplinarnym, o szkolnym wolontariacie, o dziecięcych konferencjach czy zajęciach rozwijających zainteresowania i pasje… 

Doświadczenie tej wizyty przepracowaliśmy następnego dnia, zastanawiając się, między innymi, co z tej masy wartościowych inspiracji możemy przenieść do naszych szkół.

Rozmawialiśmy też o przyszłości… Czyli o tym, jak wciąż być razem, nawet po zakończeniu projektu, tak by idea rozwijania kompetencji proinnowacyjnych uczniów zawsze towarzyszyła naszej pracy.

Poczuliśmy się też bohaterami… Spojrzeliśmy bowiem na naszą przygodę w Szkole dla innowatora z perspektywy archetypowego bohatera opisanego przez Josepha Campbella, który przekracza bezpieczny próg i wyrusza w nieznany dotąd świat, by zdobyć skarb…