Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Wizyty studyjne w Radowie Małym

W sierpniu 2020 nauczyciele i nauczycielki biorące udział w projekcie biorą udział w wizycie studyjnej w innowacyjnej szkole. W ciągu trzech intensywnych dni pracy mają okazję zobaczyć aktywne metody pracy wykorzystywane przez nauczycieli w Szkole Podstawowej w Radowie Małym. Uczestnicy i uczestniczki pracują pod okiem dyrektorki szkoły Ewy Radanowicz oraz swoich trenerów.