Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

W kwietniu zaczynamy cykl spotkań z wynalazcami i przedstawicielami innowacyjnych firm

Przy wyborze gości kierowaliśmy się takimi kryteriami, jak niekonwencjonalne metody prowadzenia działalności, ciekawa droga powstania i rozwoju firmy, zarządzanie przez twórcze osoby z pasją, wdrażające innowacje społeczne. Staraliśmy się także wybrać firmy z wielu branż, o różnorodnej kulturze organizacyjnej (firmy rodzinne, start-upy), ale przede wszystkim takie, których przedstawiciele mają misję inspirowania innych do podejmowania różnorodnych wyzwań zgodnych z własnymi zainteresowaniami.

Zależy nam aby młodzież dowiedziała się, jak u zaproszonych gości wyglądała indywidualna droga od pasji do biznesu, które osobiste cechy im pomagały, co robili, gdy na ich drodze pojawiały się przeszkody, jak sobie z nimi radzili. 

Chcemy, by uczniowie i uczennice klas siódmych zobaczyli jak kompetencje proinnowacyjne mogą się im przydać w życiu zawodowym. Na przykładzie doświadczeń naszych gości zobaczą kiedy przydaje się liderstwo, a kiedy współpraca, czy lepiej rozwijać umiejętność zarządzania sobą, czy może samodzielność myślenia? 

Liczymy, że udział w spotkaniach stanie się dla uczestniczek i uczestników wartościowym przeżyciem i skłoni ich do refleksji na temat własnych pasji, zainteresowań oraz możliwości ich wykorzystania w przyszłości.

Zaplanowane spotkania odbędą się na Zoomie. Będą poprzedzone lekcją wprowadzającą przygotowaną przez wychowawcę klasy. Nauczyciel będzie zachęcał uczniów, aby przygotowali pytania do zaproszonych osób.