Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Webinarium zamykające Szkołę zimową
„Jak chcą się uczyć młodzi ludzie?”

W czasie pierwszej części spotkania oddaliśmy głos uczniom i uczennicom klas siódmych biorących udział w projekcie “Szkoła dla innowatora”.
Zapytaliśmy młodych ludzi, jak z ich perspektywy wygląda doświadczenie udziału w projekcie, w którym ich nauczyciele i nauczycielki przechodzą intensywny program zmiany sposobu swojej pracy.
W czasie ponad roku trwania Szkoły dla innowatora nauczyciele i nauczycielki m.in.
🔹 wdrażali nowe praktyki dydaktyczne takie jak praca z błędem, praca w parach i grupach, zadawanie pytań czy informacja zwrotna,
🔹 pracowali z zadaniami interdyscyplinarnymi,
🔹 testowali metody projektu i eksperymentu, rozwijania kreatywności, uczenia przez dociekanie czy odwróconej lekcji.
Pracowali także intensywnie, aby wspierać uczniów i uczennice w rozwoju kompetencji proinnowacyjnych takich jak samodzielność myślenia, rozwiązywanie problemów, zarządzanie sobą, liderstwo i współpraca.

W szkołach uczestniczących w programie zmieniły się klasy lekcyjne, pracownie tematyczne, powstały przestrzenie do wspólnej pracy i wyciszenia w korytarzach, zmieniono czytelnie i świetlice.
W czasie webinarium rozmawialiśmy z młodymi ludźmi o tym:
👉 jaki wpływ na nich miało to, że nauczyciele i nauczycielki zaczęli z nimi pracować inaczej niż dotychczas?
👉 na co zwrócili uwagę, co im się podobało bardziej, a co mniej w zachodzących zmianach w ich szkole?
👉 czy i jak nowe elementy, które pojawiły się w ich szkole, pomagają im się uczyć?
W drugiej części spotkania wysłuchaliśmy z prof. Stanisława Dylaka. Nasz ekspert opowiedział m.in o rozwijaniu kompetencji u uczniów i uczennic, a także o tym, jak konstruuje się uczniowska wiedza i dlaczego nauczycielskie “wycofanie” może aktywizować młodych ludzi.

UCZESTNICY I UCZESTNICZKI SPOTKANIA
Uczniowie i uczennice z klas VII biorących udział w projekcie “Szkoła dla innowatora”:
🔹 Szkoły Podstawowej nr 162 w Łodzi,
🔹 Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie,
🔹 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamienicy,
🔹 Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostródzie,
🔹 Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie.

Spotkanie z uczniami poprowadziła Agnieszka Karlak – polonistka w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku, lektorka języka polskiego dla obcokrajowców i opiekunka koła teatralnego. Agnieszka w Centrum Edukacji Obywatelskiej jest trenerka, doradczynią i mentorką w programach „Szkoła dla innowatora” oraz „Szkoła ucząca się”.

Prof. dr hab. Stanisław Dylak z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pedagog, dydaktyk i pedeutolog. Autor monografii, redaktor i współredaktor siedmiu prac zbiorowych, opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych. Jego zainteresowania naukowe związane są z mediami, kształceniem nauczycieli, kulturą wizualną, programami nauczania. Dwukrotnie uczył w amerykańskim uniwersytecie UNI – University of Northern Iowa, w Stanie Iowa, USA (studia nad mediami) oraz jako visiting scholar w Uniwersytecie w Lubbock, Texas, USA. W roku 2010 przez jeden semestr przebywał w Appalachian State University w Boone, USA jako visiting scholar.

Całość spotkania poprowadziła Małgorzata Stodulna – szefowa Działu Szkoła dla Innowatora.