Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Scenariusze warsztatów

Liderowanie

Odroczona gratyfikacja i wytrwałość

Odwaga i podejmowanie ryzyka

Podejmowanie decyzji

Rozwijanie zainteresowań i orientacji na przyszłość

Wizualizacja problemu i rozwijanie wyobraźni poprzez przydatne metafory

Współpraca w grupie

Zarządzanie zmianą i improwizacja