Program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

Programy pracowni:

Zapraszamy do zapoznania się z programami pięciu pracowni tematycznych.

Są to: Pracownia uczenia się, Podróże,Pracownia wysokich lotów, Obserwuję, więc tworzę oraz Kuchnia, jakiej nie znacie.

Programy są skierowane do uczniów szkoły podstawowej, już od III klasy. Do każdego zestawu scenariuszy
powstał poradnik dla nauczyciela zawierający opis grup docelowych, celów i metod pracy oraz pokazujący, jak wdrażać pracownie w szkole. Pracownia może być prowadzona przez nauczyciela dowolnego przedmiotu.

Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli:

Publikacja służy jako drogowskaz przy konstruowaniu własnych programów nauczania. Poradnik zajmuje się głównie programami zorientowanymi na kształcenie interdyscyplinarne (na przykład w ramach pracowni tematycznych). Pokazuje, jak zaprojektować autorski program interdyscyplinarny, a więc taki, który będzie się odwoływać do kilku dyscyplin naukowych – przedmiotów szkolnych, a także do działań, które nie są w nich ujęte.

Programy tematycznych pracowni interdyscyplinarnych: